Psykoterapi

Samtal som läker och utvecklar

Det är omöjligt att gå igenom ett helt liv utan några smärtsamma eller utmanande stunder. Det kan handla om att vi känner oss oroliga, nedstämda eller uppgivna. Det kan vara så att vi känner oss ensamma och längtar efter att träffa en partner. Vi kanske har gått igenom en traumatisk upplevelse och har svårt att ta oss vidare. Eller kanske har vi märkt att vi upprepar ett destruktivt beteende och inte vet hur vi ska bryta det. Oavsett vad det är som har en negativ effekt på vårt liv och mående så finns det en väg ur det. 

Psykodynamisk terapi syftar till att skapa en trygg plats där du och terapeuten tillsammans kan undersöka hur din inre värld av tankar och känslor påverkar hur du relaterar till dig själv, andra och livet. Genom en ökad förståelse för dina inre känslor och ditt yttre beteende kan du lättare se vad som skapar problem för dig i ditt liv och i ditt mående. De flesta av oss kan i perioder fastna i invanda mönster som förhindrar oss från att ta oss framåt och dessa mönster kan vara svåra att förändra på egen hand. Psykodynamisk terapi kan hjälpa en se hur dessa mönster uppstått och vad det är som gör det så svårt att bryta dem. Dessa insikter kan göra så att de destruktiva mönstren kan börja släppa taget om en och man kan börja leva livet mer fritt.

Vad gäller längd på terapin kan det skilja sig beroende på varför man söker terapi. Om det är ett tydligt och avskilt område där man märker att det ofta uppstår problem kanske det blir en kortare och mer fokuserad terapi på mellan 15 och 20 sessioner. Handlar det mer om att man vill förstå sig själv och sin inre värld bättre blir det ofta en längre terapi på ett eller flera år.  

Då den terapeutiska relationen är en stor del av den läkande processen i psykodynamisk terapi kan man ofta behöva träffa terapeuten för att se om just den kontakten känns rätt. Om du vill se om jag och min terapi är rätt för just dig är du är varmt välkommen att höra av dig för att boka in en första träff.